Neway

Neway er en gratis service til den enkelte private bruger. Det er en let og overskuelig måde for slutbrugeren at bevare sine finansielle data trygt og GDPR rigtigt. Slutbrugeren kan igennem Neway følge med i udviklingen af de større økonomiske poster såsom pensioner og investeringer. Neway udstiller følgende B2B services:

Digital opbevaringsplads af kundedata, hvor slutbrugeren beholder sine data og giver rådgiveren lov til at kigge med og hente data.

Interaktion med slutbrugeren gennem direkte kommunikation til Neway.

Overvågningsservice og benchmarking af Pensioner og Investeringer sat op af rådgiveren.

PensionsInfo Scraper Service

Denne service kræver, at brugeren vil uploade en pensionsinfo PDF fil. Servicen indlæser oplysningerne fra PDFen og generere et maskinlæsbart format (Json eller XML).

Vi har en aftale med PensionPartner, hvor brugerne af PensionPartners løsninger, Senioranalyse og Behovsanalyse kan benytte sig af denne service, så de slipper for manuelle indtastninger.

Løbende PensionsTjek

Næsten 70% af alle danskere har glemte eller inaktive pensionsordninger fra tidligere arbejdspladser. Derved smider de mange penge ud af vinduet ved at betale for meget i omkostninger eller ved at være placeret i de forkerte puljer. Herudover er det altid en god ide at holde øje med pensionsselskabets performance. Neway hjælper med at identificere eventuelle problemer. Løbende PensionsTjek er en gratis service, som alle kan tilmelde sig direkte på neway.dk. Servicen består af følgende:

Kvartalsvise påmindelse om upload af nye pensionsinfo filer

Status over udviklingen af ens pensionsinvesteringer siden sidst

Sammenligning af de enkelte pensionsordningers performance med resten af Neway brugere (i anonymiseret form)

Neway vil på baggrund af disse opdateringer generere en række opmærksomhedspunkter, som den enkelte kan reagere på enten selv, eller gennem en finansiel rådgiver/mægler, der muligvis i forvejen er tilknyttet virksomheden, som virksomhedens pensionsmægler/rådgiver.

Neway Business

I samarbejde med pensionsmæglere og rådgivere tilbyder Neway en udvidet løbende pensionstjek som en virksomhedsordning. Det kræver, at virksomheden har en pensionsmægler/rådgiver tilknyttet, der enten har en samarbejdsaftale med Neway i forvejen eller gerne vil indgå i et Neway Business partnerskab. Fordelene ved at tilmelde sig denne ordning er følgende:

For medarbejderen:

Neway’s opmærksomhedspunkter gennemgås af rådgiveren.

Medarbejderen har mulighed for at kontakte rådgiveren for afklaringer om hvad der skal ske med hensyn til opmærksomhedspunkterne.

Medarbejderen får mere individuel rådgivning tilpasset til sine behov i takt med at forskellige behov opstår gennem livets forskellige faser.

For virksomheden:

Afkoble sine medarbejders data fra rådgivere. Brugeren ejer sine data, så hvis virksomheden vælger en ny rådgiver, kan medarbejderne blot skifte rettighederne til hvem, der måtte tilgå disse data til den nye rådgiver.

Løbende (årlige) uvildige rapporter fra Neway om performance af ens pensionsselskab og sammenligning med andre pensionsselskaber.